100% dekking SILA in bisdom Breda

26 november 2009

Sinds eind september 2009 zijn alle parochies in het bisdom van Breda aangesloten bij de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA). De allerlaatste parochie die overging was een kleine parochie die haar ledenadministratie nu op orde heeft gebracht.

Werkwijze
De econoom van het bisdom, Gerard de Rooij, is verheugd over deze ontwikkeling. “De SILA is de enige kerkelijke instantie die adreswijzigingen van de overheid krijgt.” Hij legt uit hoe dit werkt. “Iedereen die lid is van een bij het SILA aangesloten kerkgenootschap heeft een virtuele ‘stip’ bij de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Bevolkingsadministratie weet niet van welk kerkgenootschap iemand lid is. Als een kerklid verhuist, wordt dit doorgegeven aan de SILA. De SILA weet bij welk kerkgenootschap iemand hoort. De SILA geeft dit, op haar beurt, door aan het desbetreffende kerkgenootschap,” vertelt Gerard de Rooij. “Elk kerkgenootschap houdt zijn eigen administratie bij. Voor ons wordt dit gedaan door het R.K. Bureau voor de Ledenadministratie in Zeist. Dit bureau geeft de mutaties door aan de desbetreffende parochie.”

Belang doopregister
“De parochies hebben in deze ook een functie,” vervolgt de econoom. “Zij moeten de pas gedoopten en de bekeerlingen doorgeven aan dit R.K. Bureau voor de Ledenadministratie. Dit zorgt voor de plaatsing van de virtuele stip. Het is daarom belangrijk dat de parochies hun doopregister goed bijhouden. Dit bureau geeft alleen adressen door aan de participerende parochies. Daarom is landelijk een volledige dekking van belang.”

Navision
Het R.K. Bureau voor de Ledeadministratie werkt met het computerprogramma Navision. “Momenteel werkt 80% van de parochies in ons bisdom met Navision,” deelt Gerard de Rooij mee. “Het is wel de bedoeling dat ze allemaal met Navision gaan werken. Er is een traject van drie jaar uitgezet. In de tussentijd is er een tijdelijke voorziening voor mutaties. Die vervalt in 2011. Vanaf dat moment is Navision het platform waarop alle parochies moeten werken. We werken er hard aan om dat gerealiseerd te krijgen.” Voor gebruikers van Navision verzorgt de afdeling financiën op 6 februari 2010 een trainingsbijeenkomst.
 

Andere berichten