1 december: diocesane viering

31 oktober 2007

Op 1 december vindt voor het bisdom Breda een feestelijke eucharistieviering plaats met bisschop Van den Hende als bisschop van Breda en bisschop Muskens als emeritus-bisschop.

Deze diocesane eucharistieviering, die reeds eerder werd aangekondigd, markeert het aantreden van bisschop Van den Hende als diocesaan bisschop van Breda en het met emeritaat gaan van bisschop Muskens.

Na afloop is er ruim gelegenheid voor ontmoeting en om bisschop Van den Hende te begroeten. Bisschop Muskens zal zich terstond na de viering voor een aantal dagen terugtrekken in de abdij van Zundert.

Deze eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 1 december om 10:30 uur in de Sint Antoniuskathedraal in Breda (Sint Janstraat).

Vanwege de verwachte belangstelling is deze viering voor genodigden en enkel na aanmelding. Genodigden binnen het bisdom ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Andere berichten