Webinar: Met je kind in gesprek over groeien in man/vrouw zijn

23 april 2024 van 20:00 uur tot 21:30 uur

‘Mam, hoe komt de baby in je buik?’ ‘Lars kijkt zo raar naar mij.’ ‘Puk is nu mijn vriendinnetje.’ Kin­de­ren zijn nieuws­gie­rig, maken van alles mee, en horen en zien veel om zich heen dat te maken heeft met liefde, leven en lichaam. Ze komen in aanra­king met beel­den of ideeën over puber­teit en volwassen wor­den: on­der­wer­pen waar je als ouder zelf je kind in wil opvoe­den. Dat kan best een uit­daging zijn. Hoe ga je als gelo­vi­ge ouders het gesprek aan met je zoon of dochter over het groeien van jongen tot man en meisje tot vrouw?

Ouder en kind

Er zijn gelukkig veel mooie ma­te­ri­alen die ouders en kin­de­ren kunnen gebruiken. Bij dit webinar krijg je toelich­ting op drie heel prak­tische publi­ca­ties. Het zijn projecten om als ouders met je kind op een inte­gere en eer­lijke manier in te gaan op die won­der­lijke ont­wik­ke­ling van meisje tot vrouw en jongen tot man: bio­lo­gisch én vanuit het plan dat God met ieder mens heeft. Het webinar wordt gehouden door Marieke Goes, Loes Reijn­ders, Luc Simons pr. en Yvonne Koopman. Zij hebben onlangs het project ‘Het cadeau – 10 brieven over liefde, leven en lichaam’ uitgebracht. Dit thuis­pro­ject, bestaande uit een kin­der- en ouder­deel, gaat onder meer in op hoe God ons heeft bedoeld, als man, als vrouw. En ook hoe seksua­li­teit en vrucht­baar­heid passen binnen het plan dat Hij met iedere mens heeft. Bij het webinar zal de meeste aan­dacht uit­gaan naar dit nieuwe en bij­zon­dere project.

Ook de projecten ‘Meisje tot Vrouw’ en ‘Expeditie XY’ komen tijdens het webinar aan bod. Deze projecten bestaan al in het bui­ten­land en zijn op het moment voor Neder­land in ont­wik­ke­ling.