Veertigdagentijd met Richard Gielens: “Er is volop geestelijke voeding”

9 maart 2021

Richard Gielens is een actieve vrijwilliger in de Pater Damiaanparochie. De Pater Damiaanparochie is qua oppervlakte een van de grootste parochies in het bisdom. De Zeeuwse (schier)eilanden Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland behoren ertoe. Richard zit in het parochiebestuur en is secretaris van de Parochiekerncommissie van de vroegere H. Willibrordusparochie in ‘s-Heerenhoek.

“Naast mijn vrijwilligerswerk in de parochie, ben ik ook nog taalcoach voor vluchtelingen,” vertelt hij desgevraagd. Deze betrokkenheid komt voort uit het onderwijsverleden van Richard. Voor zijn pensionering was hij onderwijzer en schoolhoofd in ‘s-Heerenhoek. Toen hij ouder werd, heeft hij dit afgebouwd en is hij zich meer gaan richten op andere taken zoals remedial teaching en bestuurlijke ondersteuning op en van scholen die aangesloten zijn bij de Stichting Katholiek Onderwijs Borssele.

Richard is een bewust gelovige en zoals een goed onderwijzer betaamt heeft hij een helder en gestructureerd overzicht. “Ik heb een aantal kernbegrippen geformuleerd,” vertelt hij. Hij loopt deze systematisch langs. “Het eerste is versobering. Ik vraag me op Aswoensdag af welke luxe ik schrap. Ik drink bijvoorbeeld tijdens de Veertigdagentijd geen alcohol en beperk ik me in het eten van vlees. Dit jaar besloten we eerst onze voorraden op te maken. We hebben, voordat we weer naar de winkel gingen, gekeken wat er nog in de diepvries en de kasten stond. Het uitgespaarde geld besteden we aan een goed doel.”

“Het gebed is een tweede kernbegrip in de Veertigdagentijd. Ik noem dat gedachtevorming. Ik bid mee met de website www.ignatiaansbidden.nl. Deze website van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten biedt dagelijks een gebedstekst. Daarnaast volg ik het leesrooster van de Katholieke Bijbelstichting.” Richard heeft nog meer bronnen. “Dit jaar volg ik ook de site www.veertigverhalen.nl. Hier vind je elke dag een verhaal dat je aan het denken zet.” “Er is volop geestelijke voeding,” vindt Richard die ook verwijst naar uitzendingen van de KRO/NCRV, de nieuwsbrief van het bisdom Breda en het tijdschrift Petrus van de Protestantse Kerk in Nederland.

“In de veertigdagentijd bezin ik me ook op het kerkzijn in onze huidige tijd. Ik noem dit bewustwording.”

“In de veertigdagentijd bezin ik me ook op het kerkzijn in onze huidige tijd. Ik noem dit bewustwording. Via internet volg ik verschillende webinars. Op 9 maart kijk ik naar de webinar van het Sint Franciscuscentrum van het bisdom Breda over de vraag hoe we missionair Kerk kunnen zijn tijdens de coronapandemie. Voor mijn verjaardag kreeg ik een fraai boek over geslaagde herbestemmingen van kerkgebouwen. Het boek is uitgegeven dor de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Het is een belangrijk werk als je nadenkt over herbestemmingen van kerken. Mijn kinderen gaven mij een boek van Jos van Remundt dat een andere blik geeft op verhalen uit de Bijbel en de Koran.”

Last but not least spreekt Gielens over zijn kerkelijke betrokkenheid. “In de Veertigdagentijd begint in onze parochiekern de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Het feit dat ik cantor ben, helpt me bij mijn kerkelijke betrokkenheid. Tijdens de eucharistieviering zing ik de liederen voor. Door de voorbereiding verdiep ik me ook in de inhoud. Ik zie echt uit naar Pasen. Ik hoop dat de coronamaatregelen met Pasen verlicht worden en er ook zo meer vrijheid ontstaat.”

Richard Gielens

Andere berichten