Paasbrief bisschop Liesen 2021

2 april 2021

“Voor de tweede maal gaan we de Goede Week in: overschaduwd door de coronapandemie”. Dat schrijft bisschop Liesen aan het begin van zijn paasbrief die hij eerder deze week verzond aan alle medewerkers in het pastoraat in het Bisdom Breda. In de brief spreekt de bisschop de hoop uit op betere tijden: “niet alleen voor het kerkelijk leven: maar voor het maatschappelijk leven in de meest brede zin: voor de ouderen en de jongeren, voor de middenstand, voor de horeca, de evenementensector en de reisbranche, voor de ziekenhuizen en verzorgingshuizen vooral, waar mensen letterlijk vechten voor hun leven.”

Geloofsgesprekken
In de brief maakt de bisschop de verbinding tussen woorden die gesproken werden op Golgotha en de toon hebben gezet voor onze geloofsgesprekken nu: “gesprekken die het geloof versterken en de hoop opbouwen, gesprekken die de duisternis niet ontkennen maar die ons hart wijder maken voor de medemens in nood en voor God die met elk van ons begaan is.”

 

Bisschop Liesen in zijn paasbrief voor 2021: “Als gelovigen, als leerlingen van Jezus, hebben we veel te bieden aan de wereld. Als we maar bereid zijn om te luisteren naar het woord dat Hij tot ons spreekt, als we maar bereid zijn te spreken over wat Hij in ons hart legt.” – Foto: Chrismamis 2021

Andere berichten