Vasten met José Mureau: “Update van mijn binnenkant”

19 maart 2021

In de veertigdagentijd verschijnt er op de bisdomwebsite een reeks interviews met mensen in het Bisdom Breda die vertellen over hoe zij deze tijd beleven. Een overzicht van berichten in en over de weg naar Pasen, is te lezen op de themapagina Vierpasen.

José Mureau is vice-voorzitter van de Vijfheiligenparochie in de gemeente Drimmelen. Ze spreekt met enthousiasme over haar parochiegemeenschap.

“Onze parochie omvat vijf dorpen. Binnen onze geloofsgemeenschappen zijn veel vrijwilligers actief. Momenteel is pater Marc Lindeijer sj waarnemend pastoor. Hij heeft de hulp van kapelaan Lucio Ballester en pastoraal werkste Giny van der Korput. Naast mijn parochiële werk ben ik ook actief binnen het WMO-platform van de gemeente Drimmelen,” vertelt ze. “Dat is gemakkelijk want daardoor heb ik ook lijntjes met het armoedebeleid van de parochie.”

Deze relaties kwamen José goed van pas bij de organisatie van de herdenking van de coronapandemie. Op 15 maart 2020 ging Nederland in lockdown en kwamen zowel het kerkelijk als het burgerlijk leven vrijwel stil te liggen. De pandemie ging ook de gemeente Drimmelen niet voorbij. Drimmelen telt liefst 1600 geregistreerde besmettingen en 28 doden. Dit vormde de aanleiding voor deze bijeenkomst.

“Het initiatief lag bij pastoor Marc Lindeijer,” licht José toe. “De Europese bisschoppen riepen 12 maart 2021 uit tot gebedsdag voor de slachtoffers van de coronapandemie. Het viel samen met “24 uur voor de Heer”. Pastoor Lindeijer vond dat we hiermee iets moesten doen. We hebben van meet af aan gekozen voor een brede opzet. We hebben contacten gelegd met de beide PKN-gemeenschappen in onze gemeente en de burgemeester, Gert de Kok. Zowel de PKN als de burgemeester reageerden positief. De burgemeester vond het erg belangrijk dat protestanten en katholieken samen optrokken. Hij verleende zijn volledige medewerking.”

“Op vrijdag 12 maart 2021 kwamen we samen in de Sint Bernarduskerk te Made. Omroep Drimmelen, de lokale zender, zond de bijeenkomst uit. We hadden de inwoners gevraagd om een uur voor de bijeenkomst begon een kaarsje voor het raam te plaatsen als uiting van verbondenheid. Velen hebben hier gehoor aan gegeven.”

“Tijdens de samenkomst spraken vertegenwoordigers van verschillende organisaties en groepen zoals de horeca, de jongeren, de zorgcentra en de gezinnen. Het was een zeer geslaagde ontmoeting, vol verbinding, hoop en vertrouwen. Tijdens de weekeindvieringen kregen we veel positieve reacties.”

“Het begint met Aswoensdag. Dan ontvang ik het askruisje. Dat is de buitenkant. Maar het gaat om het innerlijk. Voor mij betekent de Vasten een update van mijn innerlijk. Je vraagt je af waar je eigenlijk mee bezig bent.”

De herdenking vond plaats in de Veertigdagentijd. Deze periode heeft voor José een bijzondere betekenis. “Het begint met Aswoensdag. Dan ontvang ik het askruisje. Dat is de buitenkant. Maar het gaat om het innerlijk. Voor mij betekent de Vasten een update van mijn innerlijk. Je vraagt je af waar je eigenlijk mee bezig bent. Vreemd genoeg doe ik dat in de rest van het jaar minder.”

Mureau noemt verschillende hulpmiddelen. “Dagelijks ontvang ik teksten van dominicaans Nederland. Onder de titel “Adem in de woestijn” geven zij dagelijks een bezinningstekst uit. Veel mensen ervaren hun leven momenteel als een tocht door de woestijn. Je hebt juist dan lucht nodig. Daarnaast volg ik de website Ignatiaans bidden van de jezuïet Bert Daelemans. Deze website verzorgt een veertigdaagse retraite onder de titel “Licht van Uw gelaat”. Je vraagt je af hoe je het gelaat van de Heer ziet. Zo kijk ik terug maar ook vol hoop naar de toekomst.”

 

Andere berichten