Toegelicht: Het passieverhaal in het Johannesevangelie

12 maart 2021

In een serie van vier video’s, geeft bisschop Liesen een inleiding op het passieverhaal in het Johannesevangelie. De serie is aan het begin van de Veertigdagentijd opgenomen tijdens de online retraite voor pastorale beroepskrachten en medewerkers van het Bisdom Breda. Een week later hield bisschop Liesen de lezingen ook voor de online retraite van het Bisdom Paramaribo. In zijn inleiding komen onder meer de gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en het Romeinse proces aan de orde. Ook gaat de bisschop in op wat het lijden en sterven van Jezus voor ons, als leerlingen van Christus, betekent: in het bijzonder wanneer we ons voorbereiden op Pasen.

Bisschop Liesen: “Elk evangelie is meer dan een vertelling van geschiedenis. Het is op de eerste plaats een verkondiging om, ons lezers, mee te nemen in wat Jezus voor ons doet en ons te laten groeien. Johannes heeft daarbij zijn eigen visie, zijn eigen blik op Jezus, die hij met ons deelt.”

In het Johannesevangelie zijn de historische gebeurtenissen “vensters op de nieuwheid van het Nieuwe Testament”: dat in de concrete persoon van Jezus Christus heel de barmhartige liefde van God tot ons gekomen is. Daarom is de kortste samenvatting van het vierde evangelie: “Wie Mij ziet, ziet de Vader”. De achtergrond van de afbeeldingen die in de inleidingen gebruikt zijn, is om die reden gekozen.

Opbouw van het passieverhaal
In de eerste video behandelt de bisschop in vijf delen de opbouw van het passieverhaal. Zo bespreekt hij de scène waarbij Jezus naar voren treedt en zegt” “Ik ben. Ik ben degene die je zoekt.” Deel twee verhaalt over Jezus’ gevangenneming en het verhoor bij Annas. Het derde deel speelt zich af bij Pilatus die het Romeinse proces leidt. In deel vier bespreekt de bisschop de gebeurtenissen op Golgotha, waar Jezus aan het kruis sterft en in het vijfde deel eindigt het passieverhaal met de graflegging.

(De tekst gaat onder de afbeeldingen verder)

Opbouw van het passieverhaal in het Johannesevangelie

 

Romeinse proces
De tweede en derde video zijn oorspronkelijk één opname. Tijdens deze inleiding gaat bisschop Liesen in op waar Johannes in zijn evangelie het Romeinse proces beschrijft, vanaf het moment dat Jezus overgebracht wordt naar het pretorium bij Pontius Pilatus tot aan het moment dat hij overgeleverd wordt om gekruisigd te worden. Dat begint met een uitleg over de plaats en over de tijd. Het klinkt alsof het terloops genoemd wordt, maar het is belangrijk voor ons om het evangelie goed te volgen.

‘De diepte in’
In de vierde en laatste video wordt de kijker uitgenodigd het passieverhaal eenvoudigweg te volgen en persoonlijk de diepte in te gaan. Bisschop Liesen: “We gaan het zoeken in de diepte, door als het ware het woord van het evangelie te proeven en te herkauwen, met de bedoeling door God gevonden te worden.”

 

Bisschop Liesen

 

Andere berichten