Online retraite met inleidingen over passieverhaal in het Johannesevangelie

9 maart 2021

De coronapandemie doortrekt het hele leven. Activiteiten worden afgelast of vinden plaats via de digitale snelweg. Dit gebeurde ook met de jaarlijkse retraite voor priesters en diakens in het Bisdom Breda. Deze vond plaats van maandag 22 februari 2021 tot en met woensdag 24 februari 2021. Bisschop Liesen verzorgde de inleidingen.

Passieverhaal in het Johannesevangelie
“We konden niet terecht bij de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout,” vertelt rector Norbert Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en belast met de organisatie van de retraite. “Daar vindt deze traditioneel plaats. Een verblijf op Centrum Bovendonk vormde evenmin een optie. We zijn gaan kijken naar een alternatief. Zo kwamen we op het idee van de online retraite. Bisschop Liesen gaf op de drie avonden een inleiding over het passieverhaal in het Johannesevangelie. “Elk evangelie,” zo vertelde de bisschop, “is meer dan een vertelling van de geschiedenis. Het is op de eerste plaats een verkondiging om ons, lezers, mee te nemen in wat Jezus voor ons doet en ons te laten groeien. Johannes heeft daarbij zijn eigen visie, zijn eigen blik op Jezus, die hij met ons deelt.”

Na de lezing volgde een periode van stilte. De retraite-avond besloot met het bidden van de completen, het kerkelijk avondgebed. De avonden stonden open voor priesters, diakens, pastorale werk(st)ers van het bisdom Breda en medewerkers van de diocesane diensten.”

“Een retraite in een abdij heeft, als het weer mogelijk is, toch de voorkeur.”

Rector Schnell spreekt van een succes. “De organisatie is goed verlopen. Er waren dertig deelnemers, afkomstig uit de verschillende geledingen van het bisdom. Het samen bidden en het samen overwegen van een Bijbeltekst schept gemeenschap en verbondenheid,” aldus Schnell. Dit is ook de ervaring van Wim van Reen, pastoraal werker in de Franciscusparochie te Rucphen en de Christus Koningparochie in Zundert. “De eerste avond liep wat moeizaam door de techniek,” bekent hij eerlijk, “maar de andere waren puur goud. Ik heb er veel van geleerd. De grootste ontdekking voor mij was dat Jezus geheel vrijwillig zijn lijden op zich nam. Dat bleek met name toen Jezus voor Pilatus stond. Gedurende de hele retraite merk je dat bisschop Liesen een exegeet pur sang is.” “Er zijn ook enkele nadelen,” vindt Van Reen. “Vooral bij het gebedsmoment miste ik het samen in één ruimte te zijn.”

Rector Schnell weet niet of in de toekomst de retraite weer digitaal georganiseerd wordt. “Een retraite in een abdij heeft, als het weer mogelijk is, toch de voorkeur. Ik weet nog niet wat we in de toekomst op dit gebied digitaal gaan doen.”

 

Andere berichten