Nieuwsbrief februari 2021: “Lockdown en vasten, aanpassen of groeien?”

17 februari 2021

“De veertigdagentijd nodigt uit om naar onze gewoontes te kijken, opnieuw en bewust in ons hart te kijken en ontdekken wat ons nog dichter bij God brengt.” Dat zegt bisschop Liesen in de Bisdom Nieuwsbrief die vandaag, op Aswoensdag, verschijnt.

In de nieuwsbrief is aandacht voor de activiteiten die tot en met de Goede Week voor Pasen in het bisdom plaatsvinden. Ook is er een verslag te lezen van het WJD@Home initiatief van het Bisdom Breda, het aftrapmoment voor de Wereldjongerendagen die in 2023 worden gehouden.

Katholiek onderwijs
In een artikel over katholiek onderwijs gaat projectmedewerker Rosalina Boer – Wirken in op kansen die kunnen worden benut. Rosalina: “Het katholiek-zijn van de school gaat zoveel verder dan enkel praten en leren over Jezus. Voor dat deel kan juist de Kerk weer een belangrijke rol spelen en dat raakt de doelstellingen van de missionaire Kerk.”

Conferentie Missionaire parochie
In de nieuwsbrief wordt ook Harm Ruiter, de nieuwe projectcoördinator voor de conferentie ‘De Missionaire parochie’ gepresenteerd. “Missionair zijn gaat op zich niet om iets nieuws,” legt Harm uit. “De Kerk is altijd missionair geweest. Het behoort tot haar wezen. Vroeger zond de Kerk in Nederland missionarissen uit naar andere continenten. We zijn misschien het besef kwijtgeraakt dat we ook in ons eigen midden missionair zijn.”

 

Deelnemer aan WJD@Home van Bisdom Breda – foto: Iwan Ossewijer

Andere berichten