“Hoe ga je om met dat wat je overkomt?” Aswoensdag 2021

19 februari 2021

In zijn homilie tijdens de aswoensdagviering op 17 februari 2021 stelde bisschop Liesen stelde zich indringend de vraag hoe wij omgaan met dat wat ons ten deel valt. Bij de viering in de H. Antoniuskathedraal waren verschillende diakens aanwezig. Zij ontvingen van de bisschop de as die zij de gelovigen opleggen in die gemeenschappen waar de priester niet kan komen.

As
Vanwege de coronapandemie verliep de asoplegging anders dan de afgelopen jaren. De gelovigen kwamen naar voren waarna de bisschop in een kruisteken as over de hoofden strooide. Diaken Vincent de Haas verleende diaconale assistentie. Jan Schuurmans, functionaris voor kerkmuziek in het bisdom Breda, fungeerde als cantor.

Uit liefde geven we een stukje van ons leven op
In zijn homilie stond de bisschop stil bij de betekenis van de veertigdagentijd. Vroeger, zo zei hij, spraken we over de vastentijd. De nadruk lag op het minder eten. Dit was in zekere zin een versmalling. Het gaat in de veertigdagentijd om bidden, vasten en het geven van aalmoezen. Op deze manier bereiden we ons voor op het hernieuwen van onze doopbeloften met Pasen. Uit liefde geven we een stukje van ons leven op. Bisschop Liesen illustreerde dit aan de hand van het gebed. Door te bidden geven we tijd aan God. Dit doen we om de liefde voor God te versterken. Zonder liefde zijn we minder mens, is ons hart kil. We spreken in dit verband ook wel over versterving. Dit doen we vrijwillig. In dit opzicht noemde hij onze omgang met de coronapandemie. “Hoe ondergaan wij deze pandemie?” vroeg hij zich af. “Zijn we opstandig of zijn we gelaten?”

“Jezus kiest ervoor zijn kruis te dragen, niet te verdragen”
Het evangelie laat ons een andere weg zien. Bisschop Liesen: “Jezus kiest ervoor zijn kruis te dragen, niet te verdragen.” Jezus leefde vanuit de liefde tot Zijn Vader. Toen het kruis in beeld kwam, ging Hij dit niet uit de weg. Hij omarmde het. Je kunt niet opzien naar het kruis zonder te kijken naar je eigen leven. Zo kun je de pandemie beleven als een kans om iets te doen voor de Vader die in het verborgene ziet. Als je de pandemie vanuit de liefde voor de Vader beleeft word je niet bitter maar beter. Versterving helpt ons om die liefde te laten groeien.

 

Bisschop Liesen strooit de as uit boven het hoofd van de gelovige.

 

Verschillende diakens ontvingen van de bisschop as die zij de gelovigen opleggen in gemeenschappen waar de priester niet kan komen.

 

Andere berichten