De Goede Week: zover gaat Gods barmhartigheid

19 maart 2021

Op Palmzondag 28 maart houdt het Sint Franciscuscentrum een online ontmoeting voor jongeren. Onderdeel van de ontmoeting is een inleiding van priester en moraaltheoloog Marc Timmermans. De inleiding zal gaan over Gods barmhartigheid.

Het jongerenpastoraat van het Bisdom Breda hoopt samen met zo veel mogelijk jongeren de Goede Week op weg naar Pasen zo goed mogelijk voor te bereiden. “De week waarin we opnieuw met Jezus gaan beleven wat Hij doorgemaakt heeft uit liefde voor ons,” zo schrijft het Sint Franciscuscentrum op de website. “God heeft ons alles gegeven om bij Hem te komen in de hemel. Helaas zijn wij zwakke mensen: we struikelen en vallen. God laat ons gelukkig niet aan ons lot over, maar heeft zijn Zoon gegeven. Dankzij Zijn lijden, sterven en verrijzenis is er voor ons vergeving en genezing. Geweldig zo’n cadeau, maar het is wel nodig dat we ons hart daarvoor openen.”

Vanwege de coronamaatregelen zit fysiek samenkomen er nog niet in. De bijeenkomst wordt gehouden via Zoom.

 

De Barmhartige vader door Rembrandt van Rijn – Bron: Wikimedia Commons

Andere berichten