Chrismamis 2021 te volgen via livestream

19 maart 2021

De jaarlijkse Chrismamis die in het Bisdom Breda in de Goede Week voor Pasen wordt gevierd, wordt op woensdag 31 maart gelivestreamd vanuit de H. Antoniuskathedraal. Vanwege de coronamaatregelen kunnen slechts enkele genodigden bij de viering aanwezig zijn. Tijdens de besloten eucharistieviering wijdt bisschop Liesen het Chrisma en zegent hij de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving.

“Al vele maanden kunnen we slechts met kleine groepjes samenkomen voor de viering van de eucharistie,” licht bisschop Liesen toe in een brief aan de parochies. “Grote diocesane vieringen zijn op dit moment niet mogelijk. Helaas geldt dat ook voor de aanstaande Chrismamis.” De bisschop uit zijn waardering voor allen die werken in het pastoraat om het kerkelijke leven gaande te houden en te blijven omzien naar de zwakkeren in de samenleving.

Omzien naar de zwakkeren
De afgelopen jaren heeft het bisdom aan de parochies, instellingen en kloosters altijd gevraagd om een offergave mee te nemen naar de Chrismamis. Velen deden hieraan mee door bijvoorbeeld voedselpakketten mee te brengen. De parochie waar de viering plaatsvond, zorgde ervoor dat de pakketten een goede bestemming kregen. Naast de concrete offergave zocht de parochie ook altijd een project uit. Hiervoor werd een geldelijke bijdrage gevraagd. Dit jaar heeft bisschop Liesen als gastheer in de Antoniuskathedraal zelf een goed doel bestemd.

‘Huizen van vriendschap’
Dit jaar wordt een bijdrage gevraagd voor ‘Huizen van vriendschap’, een diaconaal en missionair project van de vier parochies van de stad Breda, waarbij zij samen optrekken rondom het thema eenzaamheid. De coronacrisis heeft scherp blootgelegd dat eenzaamheid in veel lagen van de bevolking en praktisch in alle leeftijdsgroepen voorkomt.

Een missionaire gemeenschap sluit zich niet in zichzelf op, maar zoekt, vanuit een bewogenheid om Christus, het contact met de mensen, en vooral met de mensen aan de rand: “al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt ge voor Mij gedaan” (Mt 25,40). Het gaat hierbij niet alleen om goed te zijn voor de ander, maar ook om met die ander in vriendschap het leven te delen. Bij dit project zijn middelen nodig voor de vorming en geloofsverdieping van de eigen mensen. Daarnaast moeten straks ook locaties ingericht worden waar mensen gastvrij in de naam van Christus ontvangen worden.

 

 

Andere berichten