Bisschop Liesen vertelt over de Paaswake in een video voor VierPasen.nl

18 maart 2021

In de Goede Week (vanaf 28 maart) geven de Nederlandse bisschoppen op de website VierPasen.nl persoonlijk uitleg bij de onderdelen van de Goede Week en Pasen. In een video van Katholiekleven gaat bisschop Liesen in op de Paaswake, waarin het Licht van Christus en het Doopsel een belangrijke plaats hebben. De video wordt uitgezonden op 3 april, Stille Zaterdag.

Vlak naast de paaskaars en het doopvont vertelt bisschop Liesen er naar uit te zien om de paaswake te vieren. “Dit is hét grote feest in het kerkelijk jaar. Christus die uit de dood verrijst. In een tijd die zo gekleurd wordt door beperkingen en door wat niet kan, vieren we iets dat onze eigen mogelijkheden overstijgt en ons gewoon gegeven wordt.” In zijn bijdrage benadrukt de bisschop wat de paaswake voor ons, als leerlingen van Hem betekent: “Wij gaan deel krijgen aan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij heeft aan dit menselijk bestaan, dat altijd afloopt met de dood, een nieuwe doorgang gegeven naar de Vader en naar eeuwig leven.”

 

 

Andere berichten