Pater Guerric Aerden over Sint Bernardus

Tijdens de verdiepingsavond over Sint Bernardus, gaat pater Guerric Aerden in op wat we van deze heilige uit de twaalfde eeuw kunnen leren voor onze tijd. Pater Aerden kenschetst Bernardus als hervormer. Hij benoemt drie aspecten die Bernardus tot succesvol hervormer maken: Bernardus als de aanklager ofwel klokkenluider, die misstanden durft te benoemen; Bernardus als vormer of pedagoog, die zijn monniken helpt te groeien in hun menszijn naar het evenbeeld van God; en Bernardus als vader die zijn monniken van harte bemint en ten diepste van binnenuit begrijpt.