Het werk en leven van Bernardus van Clairvaux – door abt Guido Van Belle

Verdiepingsbijeenkomst over de heilige Bernardus
Abt Guido Van Belle brengt de grote en veelzijdige, maar ook betrekkelijk onbekende heilige Bernardus van Clairvaux nabij. In zijn inleiding leren we Bernardus nader kennen als orde-stichter, mysticus, geestelijk vader, theoloog, auteur van de regel van de Tempeliers, kruistochtpreker en heilige van Gods Kerk. Aan de orde komen onder meer:

1. Cluny
2. Citeaux
3. Bernardus van Clairvaux
– Jeugd
– Cisterci├źnzer monnik
– Spiritueel oevre
– Cultisch en historisch beeld
– Vier bemoeienissen van Bernardus
– Spiritualiteit
– Een mirakel – bij het leven
– Een mirakel – na zijn dood
– Amplexus Bernardi
– Christusbeleving bij Bernardus
– Maria, de nieuwe Eva