Bidden met de Bijbel: nieuwe YouTube-film over gebed

29 april 2015

Op het YouTube-kanaal van het bisdom is de ‘film van de maand’ van april gepubliceerd. In het Jaar van het Gebed wordt elke maand een nieuwe film geüpload. In de nieuwe film van deze maand spreekt bisschop Liesen over bidden met de Bijbel.

Bekijk de film!

Geloofsgesprek
Bij de film is een opzet voor een geloofsgesprek gemaakt. Hierin wordt uitgelegd dat we de Heer op verschillende manier kunnen ontmoeten: in de stilte van ons hart, in de sacramenten van de Kerk, in de gemeenschap (Mt 18,20), én in het woord van de heilige Schrift.

De Schrift is een middel om met Jezus in gesprek te komen. Normaal gesproken probeer je een tekst te begrijpen met je hoofd en op die manier kun je ook de Schrift lezen. In de Kerk is dat een eigen wetenschap, namelijk de Bijbelwetenschap of de exegese. Bidden met de Schrift echter is geen zaak van het hoofd, maar van het hart.

Het gaat er om dat je door de tekst, door het woord van Jezus, gegrepen wordt. “Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?” kunnen de Emmaüsgangers tegen elkaar zeggen als ze gegrepen worden door de inhoud van de Schriften (Lc 24,32).

Uitgelegd wordt hoe je kunt bidden met Schrift: “Pak een Bijbel en zoek een tekst uit, bijvoorbeeld het evangelie van de dag. Zoek een rustige plaats op, waar je niet wordt gestoord of afgeleid. Dus niet aan een vol bureau of een uitpuilende keukentafel… Neem je een vaste tijd van gebed voor, bijvoorbeeld 10 of 15 minuten. In het begin zeker niet langer. Ga actief zitten (rechte rug), maak het stil in jezelf en begin met een kort gebed. Begin na enkele minuten stilte met het langzaam lezen van de Bijbeltekst. Blijf de tekst steeds opnieuw lezen en luister met je hart, totdat je wordt geraakt door een zin of een woord. Blijf dat voor jezelf herhalen en maak er eventueel een gebed van. Op het einde rond je af met een vast gebed, bijvoorbeeld het Onze Vader. Probeer dit iedere dag op een vast moment te doen.”

Gespreksvragen
Ook worden drie gespreksvragen aangereikt bij de film.

  1. Besef je dat het geschreven woord in de heilige Schrift het Woord van God is en Hij jou door het Woord in het hier en nu persoonlijk aanspreekt?
  2. Bisschop Liesen zegt in de video dat sommige mensen in hun leven een Bijbeltekst hebben gehoord, en dat die tekst hun verdere leven heeft bepaald. Heb jij ook ooit een woord of een verhaal uit de Schrift gehoord, misschien tijdens een viering in de kerk of op een ander moment, dat voor jou een bijzondere en blijvende betekenis heeft kregen?
  3. Verlang je naar een leven waarin het bidden met de Schrift, of anders gezegd: het vertrouwde
    gesprek met de Heer, een centrale rol speelt? Zo ja, hoe zou je dat dan concreet vorm kunnen
    geven? Eventueel ook met anderen?

Bekijk de film  
Download de opzet voor geloofsgesprek

Zie ook de vorige films:
1. Film Onze Vader en opzet voor geloofsgesprek
2. Film Weesgegroet en opzet voor geloofsgesprek
3. Film de Rozenkrans en opzet voor geloofsgesprek
4. Film het Getijdengebed en opzet voor geloofsgesprek
5. Film de Kruisweg en opzet voor geloofsgesprek

De films zijn gemaakt tijdens de diocesane bedevaart naar Polen (oktober 2014).

 

Andere berichten