Vooraankondiging: het WJD-kruis komt naar het bisdom Breda

22 juli 2022

Van 14 oktober tot 6 november 2022 maakt het Wereldjongerendagenkruis een tour door Nederland. Dit vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden. Op 21 en 22 oktober komt het kruis naar het bisdom Breda.

In het hele land komen jongeren bij elkaar om samen op te trekken met dit bijzondere kruis. De pelgrimstocht van het kruis nodigt uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven. Via Jongkatholiek, de jongerenorganisatie van de Nederlandse bisschoppenconferentie, worden jongeren opgeroepen om mee te doen. Ook kunnen jongeren zich aanmelden om de tournee te ondersteunen.

Het programma rondom het WJD-kruis in het bisdom Breda wordt de komende weken verder uitgewerkt.

 

Vooraankondiging WJD-kruis in het bisdom Breda – foto: Vatican News

Andere berichten