Videoboodschap bisschop Liesen: “God zelf gaat met ons op weg”

17 december 2021

Vanaf 17 december 2021 roepen de Nederlandse bisschoppen een week lang op om samen op weg te gaan naar Kerstmis. Ze doen dat in een reeks Vier Kerstmis-video’s. “Met Kerstmis vieren we de geboorte van Christus. We vieren dat God zelf met ons op weg gaat. Dat Hij niet alleen die weg wijst, maar die weg ook voor ons wil worden”, zegt bisschop Liesen in de video die de reeks opent.

“Dat is het zalige van het ‘zalig Kerstmis’ dat we elkaar toewensen,” vertelt bisschop Liesen in zijn videoboodschap. “Dat wij niet alleen zijn. Dat Hij met ons meetrekt. Ons uitnodigt. Ons de kracht en de liefde geeft om deze weg samen goed te doen. Het is een weg die wij als Kerk willen gaan. Het is een weg waartoe paus Franciscus ons ook uitnodigt als hij werkt aan een synodale route voor onze Kerk. We hebben van God geleerd om goed te luisteren. Dat willen we doen naar Hem, maar ook naar elkaar. In die zin wens ik ons allen een zalig Kerstmis.”

Pijn onderweg
In de korte video’s vertellen de bisschoppen over het samen op weg gaan van de herders en de wijzen naar de stal in Bethlehem. “Christus nodigt ons uit om Hem na te volgen en om dat samen als gemeenschap te doen. Dat is in deze coronatijd best wel moeilijk soms”, zegt bisschop Hendriks. En bisschop De Jong vult aan: “Ik weet dat u in uw eigen familie dat samenzijn heel erg waardeert. Dat dit met covid moeilijker is, ervaren we als pijn.”

Op zaterdag komt kardinaal Eijk aan het woord in zijn videoboodschap op de website VierKerstmis.nl: “Dichter kon God niet bij ons komen. Hij is samen met ons opgetrokken en heeft onze menselijke omstandigheden en condities gedeeld.” De bisschoppen roepen op om juist nu Kerstmis te vieren. “We leven in een tijd van onzekerheid”, zegt bisschop De Korte. “En toch vieren we weer Kerstmis. We gaan samen met de herders en de wijzen uit het Oosten op weg naar Jezus. En ook wij mogen Hem hulde brengen. We mogen Hem uitnodigen in ons eigen huis.”

De weg naar het kind
Bisschop Smeets werpt daarbij de vraag op of we niet uit elkaar drijven en mensen elkaar nog wel weten te vinden. Hij houdt een pleidooi voor gemeenschap en gezamenlijkheid: “We worden opgeroepen om Kerstmis te vieren. Om de weg te zoeken en te vinden naar het Kind dat niet alleen geboren is voor u of voor mij, maar voor u én voor mij.”

Bisschop Van den Hout vergelijkt de herders en de wijzen met beroepsgroepen. Hij vraagt daarom: “Hoe gaan wij als collega’s met elkaar om, als beroepsgroepen op weg? Hoe werken we samen, of niet?” Samen op weg met Kerstmis is ook een samen optrekken van verschillende generaties, zegt bisschop Van den Hende. In de laatste video die op 24 december verschijnt, roept hij op om het kerstevangelie als een groot feest te vieren, “het door te geven en de rijkdom van Gods liefde in ons midden te blijven verkondigen.”

Uitzendschema
De video’s worden gepubliceerd op VierKerstmis.nl, Katholiekleven.nl en de websites van de bisdommen. Parochies kunnen de video’s overnemen op hun website. Het thema “Samen op weg” is ontleend aan de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

  • Vier Kerstmis! Mgr. Liesen: “God zelf gaat met ons op weg” (17 december)
  • Vier Kerstmis! Kardinaal Eijk: “Samen op weg met Christus” (18 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. De Jong: “Een geweldig samenzijn” (19 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. Hendriks: “Samen als gemeenschap” (20 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. De Korte: “Op weg naar Jezus” (21 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. Smeets: “Een Kind is ons geboren” (22 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. Van den Hout: “Hoe werken we samen?” (23 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. Van den Hende: “Samen met jong en oud” (24 december)

 

Andere berichten