Videoreportage Katholiekleven.nl: Onze Lieve Vrouw van Lourdes

25 april 2024

Van 20 t/m 25 april was de reliek van de heilige Bernadette in het bisdom Breda. De reliekschrijn reist de hele maand april door Nederland. Op dinsdag 23 april was de reliek van Bernadette 24 uur lang in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes kerk in Bergen op Zoom. De kerk heeft een eigen Lourdes grot (uit 1920), waarin een stukje grot uit Lourdes is verwerkt. Er is zelfs een kleine reliek van de heilige Bernadette in de parochie aanwezig. “Het verschil met de grote reliek is natuurlijk enorm”, vertelt pastoor-vicaris Paul Verbeek.

Met de komst van de relieken, komen er in Bergen op Zoom een aantal lijntjes op bijzondere manier samen. “Dit is de Onze Lieve Vrouw van Lourdes kerk,” vertelt Verbeek. “We hebben ons eigen Mariabeeld in de grot staan, met een stukje van de echte grot. Dat maakt het helemaal bijzonder. Ze horen bij elkaar. Onze Maria en Bernadette. De grot is een hele mooie replica van de grot van Massabielle. Daarom is het zo bijzonder dat de reliek van Bernadette die normaal in Lourdes is, nu 24 uur lang bij ons is.”

In de video legt vicaris Verbeek uit dat de kerk 24 uur lang open was. Om belangstellenden de gelegenheid te geven elke minuut daarvan bij de reliek te kunnen zijn, had de parochie bewaking geregeld.

En als je dan die boodschap krijgt vanuit de hemel van Maria en jij durft daar zo frank en vrij van te getuigen, dat maakt op mij een enorme indruk.

“Haar boodschap is zó uniek,” vervolgt Verbeek. “Bernadette is degene die leefde aan de onderkant van de samenleving van Lourdes. Ze woonden in een gevangenis die afgekeurd was. Dat betekent dat je als familie lager aangeslagen wordt dan gevangenen, dan criminelen. Dat beseffen we ons niet. En als je dan die boodschap krijgt vanuit de hemel van Maria en jij durft daar zo frank en vrij van te getuigen, dat maakt op mij een enorme indruk.”

Bernadette Soubirous (1844-1879) zag als 14-jarig meisje in 1858 in een grot in Lourdes achttien keer een verschijning van een ‘mooie dame’. De Kerk heeft later bepaald dat het niet anders kan dan dat zij Maria moet hebben gezien. Na de verschijningen ontwikkelde Lourdes zich tot een van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen ter wereld. Relieken brengen de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Video en screenshot: katholiekleven.nl

 

Andere berichten