red and white stop signage

Grensoverschrijdend gedrag

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl is hierover meer informatie te vinden.

De website geeft aan:

  • wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
  • hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld

Met het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.

Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl kunnen beide documenten worden gedownload.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET UTRECHT
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
T 06 24 955 899

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Per 1 januari 2014 vraagt de RK Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, van religieuzen en van bepaalde vrijwilligers en functionarissen. De VOG wordt gevraagd bij nieuwe aanstellingen en benoemingen. Voor vrijwilligers kunnen VOG’s door de parochies veelal gratis worden aangevraagd. Lees meer hierover in dit bericht.