Woord van bemoediging van de bisschoppen

14 oktober 2020

Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken schrikbarend opgelopen. Vorige week deed minister Grapperhaus de oproep aan de kerken om het maximum aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. In onderstaande video spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging.

De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. Bisschop Liesen: “De coronatijd is een hele pijnlijke en moeilijke tijd. Je voelt je gedwongen in een positie die je niet wilt. Ik herken dat bij Paulus. Die zegt dat je ook in zo’n situatie mag en kunt vertrouwen op de liefde van God. Ook al is het lastig om elke dag die route te vinden, Híj is er en daar houd ik mij aan vast.”

“Aan de ene kant is er een onmogelijkheid, maar aan de andere kant is er een diep verlangen”, zo vertelt mgr. Liesen in de video. “Wij willen graag samenkomen om eucharistie te vieren en elkaar te bemoedigen. Als dat niet kan, blijft die wil er.” De bisschop benadrukt dat het dan belangrijk is om die wil vast te houden: “Houd die wil vast. En probeer die op een andere manier tot uitdrukking te brengen.” Ter bemoediging haalt bisschop Liesen een woord aan uit de Schrift: “Blijf hoopvol, want Jezus heeft gezegd: Ik ben met jullie, alle dagen.”

 

 

 

Andere berichten