Geen publieke vieringen na 17:00 uur

2 december 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. Ook in het bisdom Breda geldt dat er tot en met Kerstmis geen vieringen of andere kerkelijke bijeenkomsten worden gehouden na 17.00 uur.

Dit besluit gaat per 1 december 2021 in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.

De armoede waarin het Kerstkind is geboren zal opnieuw onze armoede zijn. Laten wij ons inspireren door Maria en Jozef, om met liefdevolle zorg en nabijheid naar elkaar om te zien en de hoop niet te laten varen.

Een gezamenlijke viering op kerstavond zit er dit jaar dus helaas niet in. Maar Kerstmis blijft een feest van Hoop. In een bericht aan de parochies van het bisdom Breda schrijft vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ: “De armoede waarin het Kerstkind is geboren zal opnieuw onze armoede zijn. Laten wij ons inspireren door Maria en Jozef, om met liefdevolle zorg en nabijheid naar elkaar om te zien en de hoop niet te laten varen. Ook aan de pandemie komt ooit een einde, en dat zal sneller komen, naarmate wij onze verantwoordelijkheid opnemen. Mede namens de bisschop wil ik mijn grote dank en erkentelijkheid uitspreken naar de talloze vrijwilligers van wie opnieuw een extra inspanning wordt gevraagd om een en ander in goede banen te leiden, te beginnen met het organiseren van extra vieringen overdag en de reserveringen die daar vaak voor nodig zullen zijn.”

Gevolgen voor de geloofsgesprekken
Voor de gespreksbijeenkomsten die in het kader van de synodale weg ’s avonds gepland waren, kunnen voorlopig helaas niet doorgaan. Het bisdom Breda maakt daarom graag gebruik van de extra ruimte die paus Franciscus aan de bisdommen gegeven heeft om de voorbereidingen te kunnen organiseren. Dat betekent dat er tot 31 maart 2022 geloofsgesprekken kunnen worden gehouden. Voor de geplande slotbijeenkomst op 14 januari 2022 wordt een andere datum gezocht.

Volg de nachtmis via internet of televisie
Een aantal parochies in het bisdom livestreamt de nachtmis. Het bisdom Breda moedigt dit aan. Ook via KRO-NCRV is de nachtmis te volgen op NPO2.

 

Andere berichten