Protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft gehandhaafd

29 september 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op maandag 28 september waarin strengere maatregelen werden aangekondigd, schrijft bisschop Liesen een brief aan alle pastorale teams en parochiebesturen van het Bisdom Breda.

In de brief dankt de bisschop voor de grote zorgvuldigheid waarmee parochies in de afgelopen maanden uitvoering hebben gegeven aan het landelijke en kerkelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bisschop Liesen: “Ik weet dat veiligheid bij u voorop staat, samen met de beste pastorale zorg voor onze medegelovigen. Binnen de grenzen van het mogelijke bent u doorgegaan met vieren en met aandacht geven aan de armen en kwetsbaren, zoals de Heer van ons verwacht. Het is mede dankzij uw zorgvuldigheid dat religieuze bijeenkomsten niet verder beperkt worden door de nieuwe maatregelen. Wel moeten we anderhalve meter afstand blijven houden, handen wassen, ventileren, kerkbezoekers registreren – kortom, het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” blijven handhaven.”

Veelgestelde vragen
In de brief gaat de bisschop in op een viertal veelgestelde vragen. Deze vragen hebben onder andere betrekking op het zingen door koren, het verwarmen van kerken, hoe de komende grote feesten gevierd kunnen worden en wat er geldt voor kerkelijke activiteiten die in strikte zin geen eredienst zijn.

‘Solidair zijn in alles’
“Beste vrienden,” zo besluit bisschop Liesen de brief, “de donkere maanden die begonnen zijn, zullen in meerdere opzichten donker zijn: denk aan de zieken, denk aan de ouderen en zwakkeren, denk aan de mensen die getroffen worden in hun bestaanszekerheid. Als leerlingen van Christus, die solidair geworden zijn met de lijdende mensheid van alle tijden, past het ons om solidair te zijn in alles. Ik reken op u in de zorg voor de geloofsgemeenschappen die aan u zijn toevertrouwd en verbind mij met u in het gebed dat de Heer de beproeving van de corona-epidemie spoedig van ons mag wegnemen.”

 

Andere berichten