Protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft gehandhaafd

9 december 2020

De persconferentie van het kabinet op dinsdag 8 december schetste een sober beeld voor Kerstmis. De cijfers met betrekking tot Covid-19 zijn momenteel nog dermate ongunstig, dat de overheid geen versoepeling van maatregelen heeft aangekondigd. Met de ongunstige cijfers in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd. Dat schrijven de Nederlandse bisschoppen op de website RKKerk.nl.

Dat betekent dus handhaving van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. En verder geldt voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie wordt afgedaan. Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen en samenzang door gelovigen is niet toegestaan.

Er vindt op korte termijn nog overleg plaats tussen kerken en de minister en ook de bisschoppenconferentie vergadert binnenkort waarbij de (on)mogelijkheden voor de vieringen met Kerstmis worden besproken. De uitkomst van deze overleggen wordt zo spoedig mogelijk na 15 december gedeeld met de parochies.

Adventszondag ‘Verheugt u’
De bisschoppen van Nederland hebben een speciale webpagina VierKerstmis.nl gelanceerd met de aansporing om daadwerkelijk Kerstmis te gaan vieren, zij het in aangepaste vorm. Het gaat dan niet alleen over de deelname aan de vieringen, dat is slechts beperkt mogelijk, maar ook om in huiselijke kring aandacht te hebben voor Kerstmis door gebed, catechese, het lezen van de Bijbel en deelname aan de adventsactie.

Zondag 13 december is de derde zondag van de Advent, die vanouds genoemd wordt: zondag ‘Gaudete’ ofwel zondag ‘Verheugt u’. De bisschoppen wensen ieder toe dat ‘ondanks de omstandigheden vanwege corona de vreugde van de Heer in ons hart bewaard blijft.’ Voor deze derde zondag van de Advent kunt u via vierkerstmis.nl een handreiking voor het thuis meevieren van de mis downloaden, mocht u geen plaats kunnen reserveren in de viering van uw parochie.

Beeld van de website VierKerstmis.nl van de Nederlandse bisschoppen.

Andere berichten