Met ingang van 28 april honderd aanwezigen toegestaan bij uitvaarten

22 april 2021

Het demissionaire kabinet heeft op dinsdag 20 april 2021 een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu nog vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.

De aanwezigen moeten namelijk nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Verder blijft het protocol van de R.-K. Kerk van kracht en verandert er in ieder geval tot 28 april niets. Eventuele toekomstige wijzigingen in het protocol worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de parochies, onder meer via de website van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de bisdomwebsites.

Protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’
De huidige versie van het protocol, voor zowel gelovigen, bedienaren als gebouwen en het bijhorend factsheet, is hieronder te downloaden:

Meer informatie
Zie de dossiers coronapandemie van het Bisdom Breda en de Nederlandse bisschoppen en de aanpak en maatregelen van de Rijksoverheid.

Andere berichten