Personeel

In ons bisdom zijn er veel mensen actief die wij scharen onder het (pastoraal) personeel. Het kan hierbij soms handig zijn om de regelgeving na te slaan, een VOG te kunnen aanvragen en declaratieformulieren voor de onkostenvergoeding te kunnen gebruiken. Informatie hierover kunt u op deze pagina vinden.


Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Voor sommige groepen vrijwilligers in de parochies en de bisdommen is een Verklaring Omtrent het Verdrag (VOG) een verplichte voorwaarde om aan de slag te kunnen in de parochie. Deze VOG’s kunnen door de parochies veelal gratis worden aangevraagd. Lees meer hierover in dit bericht.

 

Aanvraag Diocesane onderscheiding

Voor degenen die zich in het bisdom Breda verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en / of de Kerk, maar niet direct in aanmerking komen voor een pauselijke onderscheiding, is er de mogelijkheid om een diocesane onderscheiding aan te vragen.

 

Declaratieformulieren