Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar

23 december 2013

Bisschop Liesen en medewerkers van het bisdom van Breda wensen u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar. Op de kerstkaart die mgr. Liesen dit jaar verstuurt spreekt de bisschop van Breda over hoop voor onze wereld.

“Zonder vrees ging de Zoon van God erop uit om ons te dienen. Zo zijn de goedheid en mensenliefde van God op aarde verschenen. Moge iedere mens in vrijheid die liefde van Christus leren kennen en zonder vrees met Hem meedoen,” aldus de bisschop in zijn persoonlijke kerstwens.

De Bijbeltekst op de kaart verwijst naar Fil. 2, 6-8. De afbeelding op de kaart is een foto van een kerstraam uit de voormalige Heilige Maagdkerk in Bergen op Zoom.

Download de kerstkaart.

 

Andere berichten