Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

22 december 2016

Bisschop Liesen en medewerkers van het bisdomkantoor wensen u Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar. “In de blik van het pasgeboren Kind zien we onze levensweg: barmhartig te zijn zoals de Vader,” schrijft de bisschop op zijn kerstkaart.

De afbeelding op de kerstkaart is een glas-in-loodraam uit de Mariakapel van Zegge. Het raam maakt deel uit van een cyclus die de vijftien geheimen van de rozenkrans uitbeeldt.

2016-12-19-kerstkaartbisschop2016-1

Mgr. Ernst verspreidt zijn kerst- en nieuwjaarswens dit jaar weer via de bisdomwebsite.

“Hierbij wil ik u hartelijk danken voor de kerst- en nieuwjaarswensen die ik heb ontvangen. U allen wens ik een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar,” schrijft de emeritus-bisschop van Breda met onderstaande tekst.

Humaniteit, geörienteerd
door het geloof,
is: de naaste worden van de Ander,
ernaar streven
om recht te doen
aan ieder mens,
zich niet verzoenen
met de armoede
van mensen, nabij en veraf
en in leven en werken
zich inzetten voor vrede
in de wereld.

Mgr. H. Ernst

Andere berichten