Vrijwilligers maken afsluiting Jaar van het Gebed mogelijk

2 juni 2015

Na de afsluiting van het Jaar van het Gebed in Zegge op 31 mei praten Piet en Corrie van den Oever van de Mariawerkgroep Zegge en Jos Bleijlevens na over de organisatie. Piet en Corrie van de Mariagroep in Zegge zijn in de middag door diaken Van Steenoven kort toegesproken en bedankt voor hun grote inzet omdat ze gaan stoppen.

(Foto: R. Mangold)

Mariagroep Zegge
“We doen dit werk al dertig jaar,” zeggen ze. “Toen zijn we begonnen met de Mariagroep.” Het echtpaar heeft taken verdeeld. “Piet regelt de priesters en ik de koren,” zegt Corrie. “We dragen ook zorg voor de publiciteit. Dertig jaar geleden reden we heel West-Brabant rond om posters te verspreiden. In het begin maakten we ook jaarlijks nieuwe boekjes. Nu zijn er vaste exemplaren voor de meimaand. Anderen regelen weer dat dagelijks in de kapel de rozenkrans gebeden wordt. Zo werken we als werkgroep goed samen.”

“Dit jaar is de afsluiting van de meimaand georganiseerd in samenwerking met het bisdom. Dit is goed bevallen. Als mensen van de plaats dragen we met name zorg voor de begeleiding van het verkeer. We zorgen dat wegen afgezet zijn en er verkeersregelaars staan om alles in goede banen te leiden,” vult Piet aan.

(Foto: R. Mangold)

Vrijwilligers Geloofsfeest
Jos Bleijlevens uit Oosterhout is met een groep medewerkers vanuit het bisdom bij de organisatie betrokken. “Samen met een werkgroep assisteren we het bisdom bij de organisatie van grotere evenementen. De groep is ontstaan in het Jaar van het Geloof. Vicaris Wiertz wilde in het vicariaat Breda een aantal activiteiten in het kader van het Jaar van het Geloof organiseren. Hij bracht een groep mensen onder wie mijn persoon bijeen. We zijn aan de slag gegaan met de nacht van het gebed, de Nightfever in de H. Antoniuskathedraal en het geloofsfeest in de heilige Franciscuskerk in Breda-Noord. Dit is ons goed bevallen. We hebben toen aangegeven beschikbaar te zijn voor verdere activiteiten.” Bij het geloofsfeest in het vicariaat Breda maakte de groep kennis met de zandtovenaar, die ook nu bereid werd gevonden voor het middagprogramma voor de kinderen en de gezinnen.

“Momenteel bestaat de groep uit mensen uit het oosten van het bisdom. Enkele leden werken op het bisdomkantoor. Daardoor zijn er contacten. We hebben allemaal verschillende kwaliteiten. We zijn bereid, om als het ons gevraagd wordt, bij te springen en mee te denken.” “Ook nieuwe mensen zijn welkom,” zegt Jos die hoopt op versterking van mensen uit het westelijk deel van het bisdom.

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten