Vieringen bisschop Liesen tijdens de Goede Week en Pasen

16 april 2014

De Kerk herdenkt in de week voorafgaand aan Pasen, de Goede Week, het lijden en sterven van Jezus Christus. Bisschop Liesen is tijdens het Paastriduum celebrant in de volgende vieringen.

Woensdag 16 april
Om 19.00 uur is bisschop Liesen hoofdcelebrant in de chrismaviering in de basiliek van de HH. Agatha en Barbara te Oudenbosch. Hij zegent de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken en wijdt het chrisma.

Donderdag 17 april: Witte Donderdag
Bisschop Liesen celebreert de eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Het herenkoor St. Joseph onder leiding van Jan Damen verzorgt de gezangen.

Met de eucharistieviering van Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat eindigt met de Tweede Vespers van Pasen op Paaszondag. Tijdens deze eucharistieviering herdenkt de Kerk de instelling van de eucharistie en het priesterschap.

Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag
Om 15.00 uur is de bisschop celebrant in de H. Antoniuskathedraal voor de herdenking van het lijden en sterven van de Heer. De Schola Cantorum uit Oosterhout verzorgt de gezangen.

Om 19.00 uur is de bisschop celebrant in de H. Antoniuskathedraal bij het bidden van de kruisweg. Jan Schuurmans fungeert als cantor samen met de schola van het Antoniushuis te Hoeven, de priesteropleiding van het bisdom van Breda.

Op Goede Vrijdag overweegt de Kerk het lijden en sterven van de Heer. Het is een geboden vasten- en onthoudingsdag. De Kerk viert deze dag geen eucharistie.

Zaterdag 19 april: Stille Zaterdag
In de avond is de bisschop celebrant in de Paaswake om 21.00 uur in H. Antoniuskathedraal. De Kathedrale Cantorij onder leiding van Jan Schuurmans tekent voor de verzorging van de gezangen.

De Kerk viert Jezus’ verrijzenis en overwinning op de dood. De viering bestaat uit vier gedeelten. Het vuur, symbool van het nieuwe licht wordt gezegend. De gelovigen overwegen de hoofdmomenten van de heilsgeschiedenis en het doopwater wordt gewijd. De gelovigen vernieuwen hun doopbeloften. De eucharistie wordt weer gevierd.

Paaszondag 20 april: Hoogfeest van Pasen
Om 10.30 uur is de bisschop hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal. De Kathedrale Cantorij onder leiding van jan Schuurmans verzorgt de gezangen.

Paasmaandag 21 april: Tweede Paasdag
Om 10.30 uur celebreert de bisschop de eucharistie de Sint Catharinakerk (Begijnhofkapel), Breda. Het is een eucharistieviering met samenzang.

In 2013 gaf het bisdom van Breda een Magazine uit over Pasen. Ook werd een poster over de vieringen van Pasen verspreid, die het bisdom Rotterdam maakte.

 

Andere berichten