Vastenbrief Nederlandse bisschoppen ‘Barmhartigheid doen: Het belang van de dienst van de liefde’

17 februari 2012

“De dienst van de liefde is voor de Kerk geen soort steunverlening, die men ook aan anderen zou kunnen overlaten, doch behoort tot haar wezen, is een onontbeerlijke uitdrukking van haar diepste wezen.” Met dit citaat van paus Benedictus XVI opent de Vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen.

Het citaat is ontleend aan de encycliek van paus Benedictus XVI ‘Deus caritas est’ (2006, nr. 25). In hun brief ‘Barmhartigheid doen: Het belang van de dienst van de liefde’ gaan de bisschoppen onder meer in op de kracht van de liefde en de dienst aan de samenleving.

Van de vastenbrief is ook een korte voorleesversie uitgekomen, die zich goed leent voor gebruik in de verkondiging.

Zuiver van hart
De veertigdagentijd is een uitnodiging om met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan. Het is een tijd van meer toeleg op het bidden en van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste. Het is een tijd van grotere trouw aan de sacramenten en een tijd van vasten.

  • Gebedskaartje van het bisdom van Breda (2010) ‘Zuiver van hart’

 

Andere berichten