Paasvieringen in de kerk

30 maart 2013

BN/De Stem publiceert op vrijdag 22 maart 2013 en onder meer op zaterdag 30 maart een artikel over de vieringen van Pasen. Daarin wordt gesproken over een brief van bisschop Liesen over de vieringen van Pasen. Het betreft een brief van de Nederlandse bisschoppen van 22 februari 2012, die vorig jaar na Pasen werd verzonden.

Gesprek en uitleg
In het bisdom van Breda werd de brief verzonden in de zomer van 2012, met het oog op de vieringen van Pasen 2013. Daarna volgden in het najaar VPV-dagen voor pastorale beroepskrachten, en een gesprek van de bisschop met pastoors en teamleiders. De brief van de bisschoppen vraagt om goede bespreking met diverse betrokkenen, en uitleg. Hiervoor werd ook een bisdommagazine gemaakt voor de parochies. Dit verscheen begin maart.

Lees het bisdommagazine, klik hier.

Drie dagen, éen viering
De vieringen van het Paastriduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag) zijn als het ware één viering, die wordt gehouden verspreid over drie dagen. Op Witte Donderdag wordt geopend met een kruisteken, en op zaterdag wordt de Paaswake afgesloten met de zegen en wegzending. Daarom geeft de brief van de Nederlandse bisschoppen aan dat de vieringen gehouden moeten worden op één plek en met één priester als voorganger.

Parochies in het bisdom van Breda ontvingen een poster die nadere informatie geeft over de vieringen van het Paastriduüm, en die de betekenis en de inhoud van de driedaagse van Pasen in beeld brengt.

Samenkomen voor de viering
De vieringen van Pasen vormen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De bisschoppen vragen goede aandacht voor deze vieringen. De inzet van de brief over het Paastriduüm is om de driedaagse van Pasen zodanig te vieren dat alle geledingen van het Volk van God zich verzamelen, d.w.z. dat parochies en parochieverbanden samenkomen voor de viering van de driedaagse van Pasen rond een priester, samen met andere leden van een pastoraal team.

Op diocesaan niveau bestaat sinds jaar en dag ook een dergelijke beweging bij de Chrismamis, wanneer alle geledingen uit het bisdom bijeenkomen rond de bisschop en de priesters. De priesters hernieuwen hun beloften aan de bisschop en de wijding van het chrisma en de zegening van de catechumenenolie en de ziekenolie vinden plaats door de bisschop.

De poster over het Paastriduüm die het bisdom verspreidde.

 

Andere berichten