Jongeren uitgenodigd voor ‘Adventscollege’ over de sociale leer van de Kerk

25 september 2011

Jongeren in het bisdom van Breda hebben vorige week de uitnodiging ontvangen voor het Adventscollege (25-27 november). De afgelopen jaren is op initiatief van bisschop Van den Hende de Summerschool georganiseerd. Vanwege de wereldjongerendagen deze zomer vindt de Summerschool nu plaats als Adventscollege.

Sociale leer van de Kerk en de werken van barmhartigheid
Tijdens de ‘lessen’, die verspreid over een weekend plaatsvinden, wordt ingegaan op vragen die jongeren hebben rond geloof, vieren en geloofsbeleving. Dit jaar gaat het speciaal over de sociale leer van de Kerk en over de werken van barmhartigheid.

Bisschop Van den Hende
Op zondagochtend 27 november vieren de jongeren de eucharistie met bisschop Van den Hende, die deze ochtend ook een inleiding geeft over de sociale leer van de Kerk.

Meer informatie
Het Adventscollege wordt georganiseerd voor jongeren van 17 jaar tot 30 jaar. Het Adventscollege 2011 zal plaatsvinden van vrijdagavond 25 november tot en met zondagmiddag 27 november in de Paulusabdij te Oosterhout.

Voor meer informatie bel of mail naar T 076 5223444 (vraag naar de medewerker van het jongerenpastoraat), E jongerenpastoraat@bisdombreda.nl.

Ook pastorale beroepskrachten hebben de flyer gekregen, om door te sturen aan jongeren.

Download de flyer, klik hier

 

God legt liefde in ons hart We worden geroepen die liefde te verbreiden en netten van naastenliefde te knopen. Die liefde, die méér is dan emotie of gevoel, is de rode draad die door de sociale leer van de Kerk loopt.

Het is een liefde met verantwoordelijkheid en verplichting, die het geweten vormt van de mens, en die nauw samenhangt met de twee voornaamste geboden die de Heer ons heeft voorgehouden: “Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf ” (Mt. 22, 36-40).

(Uit de folder.)

 

Andere berichten