Het vernieuwde bisdommagazine is uit: ‘Vriendschap met Christus’

2 december 2010

Het vernieuwde bisdommagazine is vandaag verschenen. Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal: “We hadden het voornemen om de nieuwe opmaak met ingang van de jaargang 2011 te starten, maar we vonden hem te mooi om er nog een nummer mee te wachten.”

Het nieuwe blad heeft een andere, prettig leesbare letter en de tekst loopt voortaan over drie kolommen in plaats van twee. Van Roosendaal: “Wat vooral opvalt, is de nieuwe cover. Zeker de cover van dit eerste nieuwe nummer.” De voorkant toont het kruisbeeld uit de kapel van de zusters van Mariadal in Roosendaal.

(Foto: I. Bertens)

Geen grotere liefde
Van Roosendaal: “Het is een cover met een grote zeggingskracht. De afbeelding van Christus aan het kruis sluit helemaal aan bij de thematiek van de wjd en de bisdombedevaart naar Assisi en Padua in 2011. Op de middenpagina’s is als kerntekst van beide bedevaarten opgenomen: ‘Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15, 12-13).”

In het blad is vanuit die thematiek ook een artikel opgenomen over de Poolse parochie, die is vernoemd naar de heilige Maximiliaan Kolbe. Hij gaf zijn leven in Auschwitz in de plaats van een vader van twee kinderen.

‘Vriendschap met Christus’
Het thema van het magazine is ‘Vriendschap met Christus’. Het wordt parochies in het bisdom aangeboden vanwege de voorbereiding op de wjd en de bisdombedevaart in 2011. “Op deze manier kunnen we ruim voorafgaand aan de twee bedevaarten het geloofsinhoudelijke gesprek in de parochies ondersteunen en vanuit de inhoud deelnemers werven,” aldus Van Roosendaal.

Gratis magazine
Het bisdommagazine is gratis. U kunt een postabonnement nemen tegen betaling van € 10 als bijdrage voor de verzend- en administratiekosten. Bladen kunnen ook gratis worden opgehaald op het bisdomkantoor in Breda. Parochies kunnen extra exemplaren van het blad opvragen voor verdere verspreiding. Neem hiervoor contact op met Monique van Delft T 076 5223444, E mvdelft@bisdombreda.nl

Download het bisdommagazine, klik hier

Inhoud
Interview met bisschop Van den Hende (Daphne van Roosendaal)
De heilige Maximiliaan Kolbe. Patroon van de Poolse parochie (Hans de Jong)
Nieuwe impulsen voor diaconie (Daphne van Roosendaal, Hans de Jong)
De heilige Franciscus: De armoede van Christus navolgend (Willem Marie Speelman)
Franciscaanse groepen in het bisdom Breda (Hans de Jong)
Vriendschap met Christus (zr. Marianne van Haastrecht ocs)
Paus Benedictus aan jongeren (Daphne van Roosendaal)
Informatie over de bisdombedevaarten
Vriendensite: www.wydfriends.nl
Vriendschap zonder grenzen (Hubert Janssen)
Broeders en zusters van dezelfde Vader (br. Jan van Beeck ofm)

 

Andere berichten