Het programma van de WJD 2019 met reisdata en prijzen

3 april 2018

Op zondag 25 maart kwamen jongeren van het Bisdom Breda bij elkaar, in het kader van de Palmzondag/Wereldjongerendag. Op deze dag werd ook informatie gegeven over de WJD die in januari 2019 plaatsvinden in Panama. De reis werd aan de jongeren gepresenteerd met een power-point presentatie, een poster, WJD-brochure en een inspiratieboekje. Parochies ontvangen dit materiaal voor de verdere promotie van de WJD.

Jongeren (18-30 jaar) kunnen zich opgeven tot 1 oktober 2018. Met praktische of inhoudelijke vragen over de reis kunnen ze terecht bij de organisatie van de WJD-reis. Mail voor vragen over het Bisdom Breda en de WJD naar jongerenwerker Nina Mertens jong@bisdombreda.nl. In de WJD-brochure is het programma opgenomen van de reis met de reisdata en de prijzen.

 

Andere berichten