Gebedskaartje ‘Zuiver van hart’ en bisdommagazine

8 februari 2010

In 2010 viert de Bisschoppelijke Vastenaktie het 50-jarige jubileum. Het bisdom van Breda onderstreept dit jubileum door een vastenestafette te organiseren. Speciaal vanwege deze vastenestafette werd een gebedskaartje gemaakt en een bisdommagazine. Parochies ontvangen deze week extra exemplaren van het gebedskaartje en het bisdommagazine voor verdere verspreiding.

Veertig dagen: vasten, gebed, liefde tot de naaste
De oudste betekenis van vasten is: je voorbereiden op een ontmoeting met God. De Veertigdagentijd is een tijd van voorbereiding op weg naar Pasen. Die voorbereiding bestaat naast vasten ook uit grotere aandacht voor de liefde tot de naaste en toeleg op het gebed en de sacramenten. Hierover gaat het bisdommagazine. Klik hier.


Christus en Simon van Cyrene. Kruisweg in de H. Lambertuskerk te Wouw door J. Keijzer. (foto: W. Laros)

‘Zuiver van hart’
Het gebedskaartje heeft als thema ‘Zuiver van hart’. De Veertigdagentijd daagt uit om bewuster Gods liefde te beantwoorden. De Kerk heeft steeds geleerd, dat bekering niet eens en voor altijd gegeven kan zijn, maar steeds opnieuw moet worden beleefd en nagestreefd. “Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan,” aldus de eerste prefatie van de Veertigdagentijd. Voor het gebedskaartje klik hier.

Vastenestafette
De vastenestafette start op Aswoensdag 17 februari in de H. Antoniuskathedraal. Voor meer informatie klik hier.

Op de website van het bisdom wordt de vastenestafette gevolgd. Daar is ook een overzicht van de deelnemende plekken gepubliceerd (zie in het linkermenu onder de knop ‘vastenestafette 2010’) of klik hier.

Intekenen voor de vastenestafette kan nog steeds! Er zijn nog enkele plekken open. Inschrijven voor de vastenestafette kan via Benedict Laval, medewerker van de pastorale dienstverlening (T 076 5223444, E blaval@bisdombreda.nl).

 

Andere berichten