Gebed, geloof en mensen: pastoor Hans van Geel (Roepingenzondag)

6 mei 2014

“Priester zijn in de parochie is leuk en gevarieerd werk.” Dit zegt pastoor Hans van Geel in het Bisdommagazine dat eind deze week verschijnt bij het bisdom van Breda, bij gelegenheid van Roepingenzondag 11 mei.

“Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden in het pastoraat,” vertelt de pastoor in het Magazine. “Er is een managementtaak bijgekomen. Je bent bezig met samenvoeging van parochies en het sluiten van kerkgebouwen. Daar ben je met het parochiebestuur verantwoordelijk voor. Maar mijn eerste taak is het pastoraat, herder zijn. Op huisbezoek gaan, mensen tegenkomen.”

Pastoor Hans van Geel werd geïnterviewd voor de website www.roeping.nu. Op Roepingenzondag gaat deze met tien nieuwe video’s geheel vernieuwd online vanwege het 30-jarig jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Hans van Geel studeerde aan Bovendonk. Op 8 november 1997 werd hij tot priester gewijd voor het bisdom van Breda. Op de website roeping.nu spreekt hij vanuit de Gummaruskerk in Steenbergen over het werk als parochiepriester. “Mijn inspiratie ligt in het vieren van de eucharistie, bron en hoogtepunt van het priesterlijk en het menselijk leven, in het gebed en zeker ook in het contact met mensen. Je moet gevoed worden, zowel door de eucharistie als gebed en door de mensen om je heen die je kunnen inspireren en bemoedigen.”

Lees de voorpublicatie uit het Bisdommagazine: ‘Gebed, geloof en mensen!’

Collecte Roepingenzondag
Elk jaar wordt op Roepingenzondag in de parochies gecollecteerd voor de Mgr. Frenckenstichting voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom van Breda. Mgr. Frencken was een Bredase priester (1886-1946), een zeer inspirerende man met veel overtuigingskracht. Hij was sterk beïnvloed door de hernieuwde aandacht voor de eucharistie in de twintigste eeuw en was gegrepen door het ideaal van de Katholieke Actie: de deelname van leken aan het apostolaat van de Kerk.

De opbrengst van de collecte kunnen parochies storten op IBAN NL05 INGB 0668430907. Op dit rekeningnummer zijn ook particuliere giften welkom.

 

Andere berichten