Fotoverslag van de chrismaviering 2017 in Rijsbergen

13 april 2017

Het Bisdom Breda vierde op woensdag 12 april 2017 de chrismamis in de H. Bavokerk te Rijsbergen. Vertegenwoordigers van parochies, instellingen en religieuzen uit het hele bisdom waren naar Rijsbergen gekomen voor de eucharistieviering, waarin de bisschop de heilige Oliën zegent en het heilig Chrisma wijdt.

Traditiegetrouw werd aan het eind van de viering de chrismakaart van de bisschop uitgereikt. De chrismakaart van mgr. Liesen roept op om “niet zuinig” te zijn: “Het delen in het leven van Jezus Christus gaat door in alle sacramenten van de Kerk. Daarom worden jaarlijks oliën gewijd voor de sacramenten van doopsel, vormsel, wijding en ziekenzalving. Doe wat God in je hart heeft gelegd, en wees daarin niet zuinig. Het is de heilige Geest die ons de kracht geeft om uit liefde te leven en barmhartig te zijn.”

(Foto: Johan Wouters)

De afbeelding op de chrismakaart is een detailopname van het beeld van de Barmhartige Samaritaan dat op zondag 23 april (Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid) wordt onthuld in Hulst. Het beeld is een aandenken aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (2015-2016).

De opbrengst van de diaconale inzameling voor deze chrismamis in Rijsbergen is bestemd voor de Kledingbank Zundert en De Wensboom van het Amphia ziekenhuis. De caritas Rijsbergen-Zundert zocht deze twee projecten uit.

De volgende chrismamis is op woensdag 28 maart 2018 in de H. Jozefkerk in Roosendaal. Dit deelde vicaris Paul Verbeek mee aan het einde van de viering.

De heilige Oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken en het heilig Chrisma worden het komende jaar gebruikt in het hele bisdom bij de voorbereiding en de toediening van de sacramenten. De olie van de geloofsleerlingen is bestemd voor degenen die zich voorbereiden op het doopsel. De olie van de zieken is om degenen te zalven die ernstig ziek zijn of door ouderdom zeer verzwakt. Het heilig Chrisma ontvangen de dopelingen na het doopsel en hiermee worden de vormelingen gezalfd.

(Foto’s: Johan Wouters)

Andere berichten