Brief van bisschop Liesen over de herstructurering

24 april 2013

“Het is pijnlijk dat wij deze beslissing moeten nemen. We zijn alle betrokken medewerkers dankbaar voor het vele werk dat ze hebben verricht, met geloof en met grote inzet.” Dit schrijft bisschop Liesen in een brief aan parochies en caritasinstellingen over de herstructurering van het bisdomkantoor in Breda.

Pastorale beroepskrachten, parochiebestuurders en andere geadresseerden, waaronder ook de religieuzen in het bisdom van Breda, ontvangen hierover op woensdag 24 april een brief. Ook de parochiële caritasinstellingen ontvangen een brief.

In de brief spreekt de bisschop zijn dankbaarheid uit jegens de medewerkers. Het bisdom spant zich ervoor in om werknemers naar nieuw werk te begeleiden en zal zich hierin actief opstellen.

Dienstverlening blijven garanderen
In de brief aan de parochies schrijft de bisschop: “De herstructurering raakt de gehele breedte van de organisatie en betekent ook voor de medewerkers die blijven een verandering. De organisatie van het bisdomkantoor zal opnieuw worden ingericht, om de dienstverlening aan de parochies te blijven garanderen.”

Zorg voor mens en samenleving
“Waar enkele decennia geleden geloof en Kerk nog als algemeen en publiek gegeven werd gezien, wordt dit nu vooral gezien als iets dat tot de privé-sfeer behoort. Maar volgens de Kerk is er altijd een maatschappelijke taak: bouwen aan een beschaving van liefde,” schrijft de bisschop.

De brief aan de caritasinstellingen gaat hier verder op in. Caritasinstellingen in het bisdom doen net als parochies een jaarlijkse afdracht aan het bisdom. Het diocesane beleid is erop gericht een diaconale Kerk te bevorderen, een Kerk die in heel haar leven en werken, zowel op parochieel als op diocesaan niveau, zorg draagt voor mens en samenleving. Die zorg doordringt haar liturgie en verkondiging, daarop is catechese en gemeenschapsopbouw gericht.

Brief van bisschop Liesen aan de parochies en andere geadresseerden  
Brief van bisschop Liesen aan de caritasinstellingen  

 

Andere berichten