Bisschop preekt bij chrismamis: “De geur van het chrisma wijst op onze roeping”

29 maart 2018

“Onze deelname aan de chrismamis is ten diepste een daad van geloof. Het Schriftwoord, waarover Jezus spreekt en dat Hij op zichzelf toepast, mogen wij nu op ons toepassen.” Dit preekte bisschop Liesen op woensdag 28 maart tijdens de chrismamis. “Door onze verbondenheid met Hem hebben wij de Geest ontvangen en zijn ook wij gezalfd. Wij hebben dus de geloofskeuze gemaakt om als kerk bijeen te komen, om getuigen te zijn van de Blijde boodschap, hier en nu.”

De chrismamis vond dit jaar plaats in de Sint Josephkerk in Roosendaal. Gastheer was de Sint Norbertusparochie. Het evangelie van de chrismamis (Lucas 4, 16-21) vertelt hoe Jezus leest uit de boekrol van Jesaja en het Schriftwoord op zichzelf toepast: “Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan” (Lucas 4, 21). De mensen betuigen hun instemming, maar verbazen zich ook: is dat dan niet de zoon van Jozef? (Lucas 4, 22). Bisschop Liesen: “Enerzijds herkennen ze de genade van God in Jezus’ woorden, anderzijds vinden ze het moeilijk dat God op zo’n gewone, menselijke manier in hun leven binnenkomt. Het was toendertijd in Nazareth niet eenvoudig en het is ook nu niet eenvoudig om te herkennen hoe God met ons omgaat in Jezus. Toch zijn we hier en dat is het werk van Gods Geest: we hebben gehoor gegeven aan Gods roepstem.”

Jezus is gekomen om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Die woorden waren oorspronkelijk van de profeet Jesaja en hadden betrekking op de ballingen in Babylon, maar Jezus past ze toe op ons. Bisschop Liesen: “Ze gaan ‘thans’ in vervulling, omdat wij nu gevangenen zijn, niet in fysieke ballingschap, maar eerder in zelfgenoegzaamheid, in consumptiegedrag, in individualistische droefheid en onrust, kortom in zonde.”

(Foto: Johan Wouters)

“De geur van het chrisma wijst op onze roeping, dat we als gelovige mensen een geur van heiligheid verspreiden door wat we doen en laten, door wat we zeggen en denken.” Over die roeping schrijft paus Franciscus: “De vreugde van het evangelie, die ons openstelt voor de ontmoeting met God en onze broeders en zusters, kan niet wachten op onze traagheid en luiheid; zij raakt ons niet, als wij aan het raam blijven staan met het excuus dat wij nog altijd op gunstig weer wachten; en het wordt ook niet vervuld, als wij zelf vandaag nog niet het risico nemen van een keuze. De roeping is vandaag! De christelijke zending is voor het heden! En ieder van ons is geroepen om getuige te worden van de Heer, hier en nu.”

Bisschop Liesen: “We krijgen op bijzondere wijze deel aan de genade en de zending van Christus wanneer wij de sacramenten vieren. Op die wijze delen we in zijn leven, zijn sterven en verrijzen, en op die wijze betrekt Hij ons bij zijn overwinning op het kwaad. Er gebeurt werkelijk iets met ons wanneer wij de sacramenten vieren. We zijn dan niet alleen ontvangers van het Woord en van genade, we worden ook toegerust om uit die genade te gaan leven. Christus, de gezalfde van God, zalft ons zodat wij met Hem kunnen meedoen.”

“In deze overtuiging hebben we de Veertigdagentijd beleefd,” preekte de bisschop. “Velen hebben meegedaan aan de vasteninzameling die we vanavond afsluiten. We leven niet voor onszelf alleen. Met de paus hoop ik dat vele mensen, jong en oud, in het komende jaar inspiratie en stuwkracht van de geest ontvangen om vruchten voort te brengen van goedheid en geloof.”

(Foto: Johan Wouters)

Ook dit jaar was er weer het bijzondere initiatief van pelgrims die te voet naar de chrismamis kwamen. Sinds 2004 is het een traditie om vanuit Zeeland met een groep parochianen een pelgrimstocht te lopen naar de plaats waar de chrismamis plaatsvindt. Dit jaar gingen de Walcherse deelnemers vanuit de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg van start om per trein naar het echte vertrekpunt, Etten-Leur, te gaan. Daar werd de Zeeuwse groep samengevoegd met wandelaars uit Etten-Leur. In zijn openingswoord noemde bisschop Liesen dit initiatief om jaarlijks een pelgrimstocht te organiseren als goede voorbereiding op de chrismamis. Helaas overleed pastoraal werker Bernard van Lamoen in december 2017. Hij stond aan de wieg van deze jaarlijkse pelgrimstocht.

Aan het eind van de viering werd de chrismakaart van de bisschop uitgereikt: ‘Liefde tot het uiterste’

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten