Bisdommagazine ‘Sacramenten: Tekens van de levende Heer’

25 augustus 2010

Het bisdommagazine ‘Sacramenten: Tekens van de levende Heer’ gaat onder meer in op sacramentencatechese als motor voor parochiecatechese. Verschillende auteurs van binnen en buiten het bisdom duiden de betekenis van de sacramenten in een grote diversiteit aan artikelen. Inclusief een pagina ‘sacramenten voor dummies’.

Het magazine wordt verspreid in de parochies van het bisdom van Breda en is op deze site te vinden als download. Klik hier

Inhoud

 • De zeven sacramenten van de Kerk (pastoor Hans de Kort)
 • Sacramenten voor dummies
 • ‘Tekens van de levende Heer’: Project over de sacramenten
 • De kracht om Christus te volgen (Johan te Velde, pr.)
 • Interview: ‘Je krijgt geestkracht en verantwoordelijkheid’ (Daphne van Roosendaal)
 • Sacramenten: een motor voor parochiecatechese (Martina Meul)
 • ‘De Heer schonk kracht aan hun woord’ (bisschop Van den Hende)
 • Interview: ‘Het is ja voor altijd’ (Daphne van Roosendaal)
 • Sacramenten: in opdracht van Christus (Jo Hermans, pr.)
 • Interview: De ziekenzalving bij lijden en sterven (Hans de Jong)
 • Priesterschap en eucharistie (Hans de Jong)
 • Geloofsboekjes voor de sacramentencatechese
 • Kerk in de steigers (Hans de Jong)

 

Andere berichten