Bisdom Nieuwsbrief september: “God geeft een hoopvol perspectief”

15 september 2021

“God geeft een hoopvol perspectief aan ieders persoonlijk leven en aan de wereld om ons heen.” Met deze woorden van bisschop Liesen opent de nieuwsbrief van het Bisdom Breda die vandaag verschijnt. De nieuwsbrief komt uit in een periode waarin de Kerk extra aandacht heeft voor de schepping. “Wie ijvert voor een gezond milieu, heeft ook aandacht voor wat de leefomgeving ongezond maakt en zet daar het goede tegenover.”

Meer activiteiten fysiek
In het najaar zijn weer meer activiteiten gepland die fysiek bezocht kunnen worden. Voor jongeren staan er de komende maanden drie bijeenkomst op de agenda. In de nieuwsbrief worden deze toegelicht. Diaken Vincent de Haas vertelt over ‘Project Charbel’ en de opbrengsten ervan. Pastoraal werkster Petra Mergaerts gaat in op het Jozefjaar waar de Sint-Norbertusparochie werk van maakt.

In de digitale versie van de nieuwsbrief zijn verschillende teksten en afbeeldingen aanklikbaar. Zo kan bij de aanbevolen video’s rechtstreeks worden doorgeklikt naar de opnamen van de Bijbelcursus van bisschop Liesen en het Geloofsgesprek van KRO-NCRV met zuster Margriet van der Vliet.

De eerstvolgende nieuwsbrief is een extra editie in het kader van de ‘synodale Kerk’ en verschijnt medio oktober 2021.

 

Andere berichten