75.000 Maria gebedskaartjes verstuurd

21 december 2008

Het bisdom van Breda heeft 75.000 Maria gebedskaartjes verstuurd aan parochies en geloofsgemeenschappen in het bisdom. Van Zeeland tot Breda zullen de kaartjes worden uitgedeeld in de vieringen van Kerstmis.

Brandveilig kaarsje
Op de gebedskaartjes staat Maria van Lourdes afgebeeld met kaarsjes ernaast. De kleine stickertjes kunnen brandveilig als een kaarsje bij Maria kan worden geplakt. Een kaarsje branden bij Maria is een vorm van bidden zonder omhaal van woorden.

Geloof en vertrouwen
De gebedskaartjes hebben een speciale boodschap voor Kerstmis. Ze wijzen in het bijzonder op Maria. Zo staat op het kaartje: “Maria is een voorbeeld van geloof, van in vertrouwen ja zeggen als God je roept en meewerken aan Gods plan van liefde voor iedere mens.”

Bisdombedevaart naar Lourdes
In mei 2009 gaat het bisdom van Breda op bedevaart naar Lourdes (20-28 mei 2009). De bisdombedevaart heeft als thema de woorden die Maria sprak tegen de engel die haar de geboorte van Christus aankondigde: ‘Mij geschiede naar Uw woord’.

Pdf van het Mariagebedskaartje. Klik hier.

 

 

Andere berichten