Nieuwsbrieven

Meld je aan voor een van de nieuwsbrieven van het bisdom Breda

    Voor de papieren nieuwsbrief vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de verzend- en administratiekosten van € 15,00. U kunt dit bedrag overmaken nadat u zich hebt ingeschreven. Na betaling ontvangt u het eerstvolgende exemplaar van gedrukte nieuwsbrief per post.

Sinds 25 september 2023 brengt het Team P&O maandelijks een bericht uit met meldingen over pastoraal personeel en ontwikkelingen in parochies. Deze komen een keer per maand terug in het wekelijkse nieuwsoverzicht van de website. De meest recente berichten van het Team P&O, zijn ook hier te lezen. Voorheen verschenen deze meldingen in de nieuwsbrief van de vicariaten.