De zeereerwaarde pater Dré Dekkers CM

Op 8 februari 2024 overleed in zorgcentrum Vincent Depaul te Panningen de zeereerwaarde pater Dré Dekkers, priester in de Congregatie der Missie. Dré Dekkers werd geboren te Princenhage op 25 mei 1 939 en trad in bij de Congregatie der Missie (Lazaristen) te Eefde op 21 september 1959. In Panningen werd hij priester gewijd op 19 maart 1966. Gedurende tien jaar was Dré Dekkers als missionaris werkzaam in Guatamala. Na zijn terugkeer naar Nederland in 1976 kreeg hij een benoeming in ons bisdom. Eerst was hij werkzaam in de parochies H. Joseph en H. Maria Moeder van Barmhartigheid in Dongen en van 1977 tot 1982 in de de H. Lambertusparochie van Etten-Leur. Van 1982 tot 1990 was hij pastoor in de parochie O.L.V. van Bijstand in Baarle-Nassau. Na 1990 vervulde pater Dekkers pastorale functies in Zutphen en in Weert en daarna vervulde hij leidinggevende taken voor zijn Congregatie. We zijn pater Dekkers bijzonder dankbaar voor zijn inzet in ons bisdom. Het afscheid van pater Dré Dekkers is op vrijdag 16 februari om 11 .00 uur in de kapel van het Missiehuis, Kerkstraat 8 te Panningen. Hierna volgt, naar zijn wens, de crematie in het
Crematorium Venlo-Blerick.