De zeereerwaarde pater W.A.A. (Walter) Poppe s.m.

Op zaterdag 13 augustus 2022 is te Hulst overleden de zeereerwaarde pater W.A.A. (Walter) Poppe s.m.. Hij werd geboren op 20 april 1944 te St. Jansteen. Op 30 juni 1972 werd hij door Mgr. Bluijssen tot priester gewijd in de Sociëteit van Maria.
Na zijn priesterwijding is pater Poppe voor zijn congregatie in verschillende parochies in ons land werkzaam geweest. Met ingang van 1 december 2001 mocht het Bisdom Breda met instemming van de provinciaal overste van de Paters Maristen een beroep op hem doen. Pater Walter Poppe ging werken als parochievicaris van de parochies in de toenmalige regio Oost Zeeuws-Vlaanderen en vanaf 1 januari 2004 werd hij daar pastoor. Na zijn emeritaat op 1 mei 2009 bleef pater Poppe nog enkele jaren het parochiepastoraat in ons bisdom ondersteunen.
De uitvaartdienst voor pater Poppe werd gevierd op vrijdag 19 augustus in de Willibrordusbasiliek te Hulst, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats Hulst aan de Van der Maelstedeweg.