De zeereerwaarde pater Mart Lemmens, Assumptionist

Mart Lemmens werd geboren op 11 november 1936 te Reusel. Hij overleed op 8 maart 2024 in Boxtel in de leeftijd van 87 jaar. Op 15 maart 2024 werd voor hem de uitvaart gevierd in de kapel van het Wereldhuis in Boxtel, waarna hij begraven werd op het kerkhof bij Kasteel Stapelen in Boxtel. Het bericht van zijn overleden ontvingen wij in de afgelopen week. Mart Lemmens wist al op  jonge leeftijd dat hij priester wilde worden. Zijn verlangen bracht hem naar het kleinseminarie van de Assumptionisten in Boxtel en in 1958 trad hij in bij de congregatie van de Assumptionisten.  Op 18 december 1965 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding werkte hij als groepsleider in het internaat Stapelen van de Assumptionisten. In 1976 werd Mart Lemmens door bisschop Ernst benoemd tot arbeidspastor in het toenmalige dekenaat Roosendaal in ons bisdom. Vanuit de Kerk was pater Lemmens solidair met mensen in het arbeidsproces en stond hij mensen bij die te maken kregen met bedrijfssluitingen. Gedurende vijftien jaar bleef hij deze functie met veel inzet en grote maatschappelijke betrokkenheid vervullen. In 1991 werd hij gekozen tot provinciale overste van de Assumptionisten en verhuisde hij naar Boxtel. Hij was provinciale overste tot 2005. In de jaren daarna bleef hij bestuurlijke taken vervullen voor de Assumptionisten naast pastorale taken die hij in de ouderenzorg verrichtte. In de laatste jaren werd zijn energie wat minder en ging hij taken afbouwen. Onverwacht kwam zijn overlijden. Op vrijdag 8 maart 2024 overleed pater Mart Lemmens in zijn slaap. Wij zijn Mart Lemmens dankbaar voor zijn inzet in ons bisdom.