De zeereerwaarde pater J.P.A.M (Johan) Perry SMA

Op zondag 23 juli 2023 is de zeereerwaarde pater Johan Pierre Antoine Marie Perry in de leeftijd van 78 jaar in Horn overleden. Han Perry werd in Maastricht geboren op 12 maart 1945. Hij werd tot priester gewijd voor de congregatie van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) op 19 augustus 1972. Vanaf 1979 was Han Perry stafmedewerker van het Diocesaan Pastoraal centrum voor de
dienst Kerkopbouw en Kadervorming. Van 1986 tot 1998 was hij diocesaan medewerker voor de (inter)Parochiële Caritasinstellingen en voor de Raad voor Diaconie. In 2005 werd Han Perry benoemd tot pastoor van de parochies die de regio Rucphen vormen. In 2009 heeft Han Perry eervol ontslag gekregen. De plechtige uitvaart vond plaats op vrijdag 28 juli 2023 in de Jonge Kerk, Voogdijstraat 24 te Roermond. Daarna volgde de begrafenis op de begraafplaats in Wouw.