De zeereerwaarde heer T.C. (Theodore) Don

Op maandag 11 april 2022 is te Utrecht overleden de zeereerwaarde heer T.C. (Theodore) Don. Hij werd geboren te Klundert op 1 augustus 1919 en door Mgr. Hopmans tot priester gewijd voor het bisdom Breda op 3 juni 1944. Ook twee broers van hem werden priester in ons bisdom.
Theodore Don was als kapelaan werkzaam in Ossendrecht, Fijnaart en in de parochie O.L.Vrouw van Goede Raad in Breda. 0p 1 juni 1969 werd hij pastoor van de Petrus- en Paulusparochie te Breda. Rustig en evenwichtig gaf hij leiding aan het pastoraat in de parochie. Met ingang van 1 januari 1985 ging hij met emeritaat en vestigde hij zich in Utrecht.
De uitvaartdienst voor hem werd gevierd op zaterdag 6 april 2022 om 11.00 uur in de Basiliek Sint Jan te Oosterhout, gevolgd door de begrafenis op begraafplaats Leijsenakkers te Oosterhout.