De zeereerwaarde heer L.P. (Leo) Peeters

Op zondag 1 oktober 2023 overleed in Alphen aan den Rijn de zeereerwaarde heer Leopoldus Petrus Peeters. Leo Peeters werd geboren in Kwadendamme op 20 augustus 1939. In 1968 werd hij door Mgr. Ernst tot priester gewijd voor het bisdom Breda. Na zijn wijding begon hij zijn pastoraal werk als kapelaan in Dongen. In 1976 werd Leo Peeters godsdienstleraar aan de MTS te Breda. Een jaar later keerde hij terug naar het parochiepastoraat en werd kapelaan in Prinsenbeek. Vanaf medio september 1978 was Leo Peeters werkzaam als pastor in het Franciscusziekenhuis in Roosendaal. In 1992 werd Leo Peeters door de bisschop van Rotterdam benoemd tot pastor in de categoriale zielzorg in Nieuwveen. Een jaar later volgde zijn benoeming tot deken van het dekenaat Alphen aan de Rijn. Tot zijn emeritaat in 2005 vervulde hij in het bisdom Rotterdam meerdere functies als deken, pastoor en waarnemend pastoor. Na zijn emeritaat bleef Leo Peeters in Alphen aan de Rijn wonen. Van harte bleef hij priesterlijk assistentie verlenen. Met regelmaat ging hij nog op bezoek naar Kwadendamme, en graag ging hij daar nog voor in de viering van de eucharistie. Leo Peeters had oog voor de pastorale vragen en noden van mensen, in het bijzonder van hen die voor hun zorgen afhankelijk waren van een zorginstelling. Op donderdag 5 oktober om 19.30 uur is er voor Leo Peeters een avondwake in de Sint Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn (Paradijslaan 7). De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 6 oktober om 12.00 uur in het Crematorium, Verlengde Aarkade 22 te Alphen aan den Rijn. Na de crematie is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.